KØRSELSFORBUD

Hvad er kørselsforbud?


De første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort er en prøvetid.


Der stilles strengere krav til førstegangserhververe af kørekort de første 3 år end til kørekortindehavere, der har haft kørekort i længere tid.


Du må højst få ét klip i kørekortet inden for de første 3 år efter du har erhvervet kørekort første gang, hvorimod du kan “tillade” dig 2 klip uden sanktioner, hvis du har haft førerret i over 3 år.


Dvs. hvis du har haft kørekort i 3 år eller mindre og får 2 eller flere klip inden for dette tidsrum,  pålægges der kørselsforbud


Kørselsforbud betyder, at du stilles som om, du aldrig har bestået køreprøven.


Når du har bestået en kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.


Når der pålægges kørselsforbud, er det din pligt at aflevere dit kørekort til politiet,  jf. Færdselslovens § 60a, stk. 5.


Reglerne for kørselsforbud er beskrevet i Færdselslovens § 127:

Kørselsforbud


§ 127. Hvis en forseelse omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 11, § 125, stk. 3, eller § 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11 eller 12, bliver begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, indtil særlig køreundervisning eller A/T-kursus, jf. § 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået.


Kilde: Retsinformation.dk

Følg os på      Facebook 👍🏼: Vallensbæk Køreskole       Instagram 📸 : Vallensbaek_koreskole      Snapchat 👻 : Vbks.dk


Vallensbæk Køreskole, Vallensbæk Stationstorv 86 2665  Vallensbæk       tlf. 20 719 179           © Vallensbæk Køreskole