FØRSTEHJÆLP

Førstehjælp


8 timers færdselsrelateret førstehjælp er obligatorisk for alle der ansøger om kørekort første gang.


Førstehjælps kursus vil blive afholdt i Vallensbæk Køreskoles lokaler, kurset er et kompetencegivende førstehjælpskursus som bliver afholdt af en godkendt instruktør af Dansk Førsthjælpsråd.


Kurset indeholder følgende:


4 timers livreddende førstehjælp.

4 timers færdselsrealeret førstehjælp.


Generelt:

Det vigtigste for en førstehjælper er at arbejde sig trinvis frem efter førstehjælpens 4 hovedpunkter:


Stands ulykken

Hvordan undgår man at ulykken ikke får større omfang og førstehjælperen og eventuel andre ikke kommer yderligere til skade?


Livreddende førstehjælp

Førstehjælperen skal undersøge de tilskadekomnes bevidsthed og sikre de livsvigtige funktioner: hjerne, kredsløb og andedræt (vejrtrækning) indtil professionel hjælp når til ulykkestedet.


Korrekt alarmering

Vigtigt for at den korrekte hjælp kan nå frem, så hurtigt som muligt, følgende informationer skal nå til 1-1-2: Hvor, Hvad, hvor mange og hvorfra.


Almindelig førstehjælp

Psykisk førstehjælp, forebyggelse af chok, samt føre beroligende samtaler med den/de tilskadekomne.


Ved afslutning af kurset udstedes et kursusbevis, dette skal vedlægges ansøgningen om kørekort sammen med lægeattesten, som skal gives til sin kørelærer.


Det er vigtigt at kurset gennemføres hurtigst muligt, da det ellers vil forlænge det samlede forløb, da man først kan godkendes af politiet til af erhverve kørekort


Førstehjælpskursus koster 600 kr. som skal betales på dagenFølg os på      Facebook 👍🏼: Vallensbæk Køreskole       Instagram 📸 : Vallensbaek_koreskole      Snapchat 👻 : Vbks.dk


Vallensbæk Køreskole, Vallensbæk Stationstorv 86 2665  Vallensbæk       tlf. 20 719 179           © Vallensbæk Køreskole